BISERICA ÎN VREMURILE DIN URMĂ
de Alexander Kalomiros

Lumea şi diavolul împing Biserica spre încercări atât de înfricoşătoare, încat s-ar putea să vină ziua în care TOŢI EPISCOPII DE PE PĂMÂNT SĂ INTRE ÎN PĂRTĂŞIE CU ERETICII. Ce vor face credincioşii?


Atunci toţi credincioşii vor trebui să înţeleagă faptul că BISERICA NU ESTE ACOLO UNDE PARE A FI. LITURGHIILE VOR CONTINUA SĂ FIE SLUJITE, iar bisericile vor fi pline de oameni, însa BISERICA NU VA AVEA NICI O LEGĂTURĂ CU ACELE „BISERICI” ORI CU ACEI PREOŢI SAU CREDINCIOŞI. BISERICA ESTE ACOLO UNDE ESTE ADEVĂRUL. Credincioşii sunt aceia care continuă tradiţia neîntreruptă a Ortodoxiei, acea lucrare a Duhului Sfânt. PREOŢII ADEVĂRAŢI SUNT ACEIA CARE GÂNDESC, TRĂIESC ŞI PROPOVĂDUIESC AŞA CUM AU FĂCUT-O PĂRINŢII ŞI SFINŢII BISERICII SAU CEL PUŢIN NU-I TĂGĂDUIESC ÎN ÎNVĂŢĂTURA LOR. Acolo unde această unitate de gândire şi de viaţă nu există, ESTE O AMĂGIRE să vorbim despre Biserică, chiar dacă toate semnele exterioare ar mărturisi aceasta.


Se va găsi întotdeauna un preot canonic, hirotonit de un episcop canonic, care va urma Tradiţia. În jurul unor astfel de preoţi se vor strânge mici grupuri de credincioşi care vor dăinui până în zilele din urmă. FIECARE DINTRE ACESTE MICI GRUPURI VA FI O BISERICĂ LOCALĂ SOBORNICEASCĂ A LUI DUMNEZEU. Cei credincioşi vor găsi in ele ÎNTREAGA PLINĂTATE A HARULUI LUI DUMNEZEU. Ei nu vor avea nici o trebuinţa de legături administrative sau de alt fel, căci părtăşia care va fi între ei va fi cea mai deplină din câte pot exista. Va fi părtăşia între Trupul şi Sângele lui Hristos, părtaşie întru Duhul Sfânt.Verigile de aur ale Tradiţiei Ortodoxe nestrămutate vor lega acele Biserici între ele, precum o vor face şi cu Bisericile din trecut şi cu Biserica Biruitoare din Cer. ÎNTRU ACESTE GRUPURI MICI, BISERICA CEA UNA, SFÂNTĂ, SOBORNICEASCĂ ŞI APOSTOLEASCĂ SE VA PĂSTRA NEÎNTINATĂ…

Orice alcătuire care va fi recunoscută oficial drept Biserică, trădând PUŢIN CÂTE PUŢIN comorile credinţei, va fi asimilată de bălmăjeala de nedescris, unificatoare, care CU O ISCUSINŢĂ DIABOLICĂ VA PĂSTRA MAI MULTE DINTRE SEMNELE EXTERIOARE ALE BISERICII. Doar ici colo, mici grupuri de credincioşi dimpreună cu vreun preot vor păstra încă vie adevărata Tradiţie. ÎNSĂ E POSIBIL CA NEÎNTELEGERI SĂ FIE ŞI ÎNTRE BISERICILE CU ADEVĂRAT ORTODOXE, din pricina amestecării limbilor care se regăsesc în Babilonul contemporan.


Dar cine va fi oare în stare să recunoască Biserica lui Hristos în acele mici grupuri de credincioşi dispreţuite, care sunt lipsite de orice strălucire lumească?

CU TOATE ACESTEA, LA SFÂRŞITUL VREMURILOR, BISERICA CEA UNA, SFÂNTĂ, SOBORNICEASCĂ ŞI APOSTOLEASCĂ VA ÎNSEMNA DOAR ACELE PAROHII MICI, UITATE ŞI APARENT DEZBINATE ÎNTRU CELE DIN AFARĂ, CARE POT CHIAR SĂ NU AIBĂ CUNOSTINŢĂ UNELE DE ALTELE. ÎNSA ACESTEA VOR FI UNITE ÎNTRE ELE PRIN LEGĂTURILE TAINICE ALE TRUPULUI ŞI SÂNGELUI DOMNULUI, ÎNTRU DUHUL SFĂNT, CU SOBORNICEASCA CREDINŢĂ ŞI TRADIŢIE, CARE VOR RĂMÂNE NEPÂNGĂRITE.